0520-47 60 80 henke@wefadack.se
Montörvägen 9461 37 Trollhättan

Däcklagar

VINTERDÄCK

Krav på vinterdäck 1 december–31 mars.
När du kör personbil (klass I*), personbil klass II (husbilar) med en totalvikt av högst 3,5 ton, lätt lastbil samt lätt buss är det krav på vinterdäck eller likvärdig utrustning under perioden 1 december–31 mars, om det är vinterväglag. Om du drar släpvagn gäller kravet även denna. *) Till personbil klass I hör samtliga fordon som är registrerade som personbil och som inte tillhör personbil klass II.

Utländska och svenska personbilar och lätta lastbilar på resa till och från utlandet omfattas numer av gällande svenska regler om vinterdäck och mönsterdjup.

Undantag från kravet
Trots kravet på vinterdäck får ett fordon köras i följande fall, om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten:

  • Vid provkörning eller bogsering av fordonet i samband med reparation eller liknande ändamål.
  • Vid färd den kortaste, lämpligaste vägen till och från närmaste besiktningsorgan (Bilprovningen).
  • Om fordonet enligt vägtrafikregistret är trettio år eller äldre.
  • Om du kör med stöd av saluvagnslicens (grön registreringsskylt) den kortaste, lämpligaste vägen från hamn, järnvägsstation, fabrik, reparationsverkstad, förvaringslokal eller liknande till en annan sådan plats, lokal eller garage. Med saluvagnslicens får fordon även köras vid demonstration eller försäljning.
  • Om fordonets däck enligt uppgift i vägtrafikregistret har en fälgdiameter som är 10 tum eller mindre.

Mönsterdjup vid vinterväglag
Vid vinterväglag under perioden 1 december–31 mars ska mönsterdjupet vara minst 3 mm på däck till personbilar klass I, lätta lastbilar, lätta bussar och personbil klass II med en totalvikt av högst 3,5 ton samt släpvagnar som dras av dessa fordon.

Lastbil, buss och personbil klass II med en totalvikt över 3,5 ton ska ha däck med ett mönsterdjup på minst 5 mm vid vinterväglag under perioden 1 december till och med 31 mars. Kravet gäller för samtliga däck på dessa fordon. Kravet gäller inte för tillkopplade släpfordon.

Tillåtet med dubbdäck 1 oktober–15 april
Det är tillåtet att använda dubbdäck under perioden 1 oktober–15 april.
Dubbdäck får användas även under annan tid, om det är eller befaras bli vinterväglag.

Om bilen har dubbdäck måste också en släpvagn som är kopplad till bilen ha dubbdäck vid vinterväglag. Detta gäller även om fordonet är undantaget från kravet på vinterdäck. Har bilen odubbade däck får släpvagnen ha antingen dubbade eller odubbade vinterdäck.
Det får inte finnas både dubbade och odubbade däck på fordonet.

Vad är vinterdäck?
Vinterdäck kan vara antingen dubbade däck eller så kallade odubbade friktionsdäck. Däcken ska vara

  • särskilt framtagna för vinterkörning och
  • märkta M+S, M-S, M.S., M&S, MS eller Mud and Snow.

OBS! Det förekommer däck som är märkta med M och S utan att vara särskilt framtagna för vinterkörning, exempelvis grovmönstrade terrängdäck.
Eftersom det inte framgår av däcken om de är särskilt framtagna för vinterkörning, har STRO (The Scandinavian Tire and Rim Organization) och Däckbranschens Informationsråd tagit fram listor över tillåtna vinterdäck. Du kan även få information från din däckhandlare.
Sommardäck har en gummiblandning som gör att de blir för hårda när det är kallt. Därför bör man använda vinterdäck när temperaturen närmar sig noll eller när det är minusgrader.

Vinterväglag
Det anses vara vinterväglag om det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägbanan.

Bästa däcken bak
De däck som har det största mönsterdjupet eller bedöms ha det bästa väggreppet bör vara monterade bak på fordonet för att minska risken för sladd vid bromsning och i svängar. Däcken med största dubbutsticket bör monteras bak. Detta gäller både fram- och bakhjulsdrivna bilar.

Lagring av däck
Förvara dina däck svalt, torrt och mörkt.

Tunga fordon och vinterdäck
Tunga fordon omfattas inte av kraven på vinterdäck, men observera krav på mönsterdjup ovan. Transportstyrelsen rekommenderar ändå att vinterdäck används vid vinterväglag.

Lokala dubbdäcksförbud
Regeringen har beslutat att ge kommunerna möjlighet att meddela förbud mot trafik med fordon som har dubbdäck på viss väg eller vägsträcka. Detta regleras av kommunerna själva i lokala trafikföreskrifter och inte av Transportstyrelsen. Kontakta din kommun om du har frågor om vad som gäller i din kommun.

< Klicka här för VÄGVERKETS lagtext >

REGLER VID KÖRNING MED SLÄPVAGN VINTERTID VVFS 1994:5

2.2.2.3 Om släpvagn dras av bil som har en totalvikt av högst 3500 kg och som har dubbade däck skall, vid färd på halt väglag eller då sådant kan befaras, även däcken på släpvagnen vara dubbade. Om släpvagn dras av bil som har en totalvikt över 3500 kg och som har dubbdäck bör, vid färd på halt väglag eller då sådant kan befaras, även däcken på släpvagnen vara dubbade.

Förklaring
Eftersom det även finns en lag på vinterdäck kommer ofta frågan upp om hurvida det ska vara dubbat eller inte på släpet.
Här nedan kan du läsa vilka kombinationer man får och inte får använda om man har en bil under 3500 kg.

Det är lagligt att vintertid köra med:
dubbdäck på bilen och dubbdäck på släpet
dubbfria vinterdäck på bilen och dubbdäck på släpet

Det är olagligt vintertid att köra med:
dubbdäck på bilen och dubbfria vinterdäck på släpet
sommardäck, oavsett bil eller släp.

BYTE AV DÄCK- OCH FÄLGDIMENSION

Att byta till annorlunda däck och fälgar ger din bil personlig stil, många säger att hjulen gör halva bilens utseende.
En annan anledning till till att byta däck kan vara om du har däck som klarar 300 km/h på din bil men inte kör riktigt så fort.
Vad säger då lagen? Får man byta däck hur som helst? Svaret på dessa frågor varierar beroende på om din bil är helfordonsgodkänd eller inte. Redan 1997 började man helfordonsgodkänna bilar. De känns igen med en speciell kod i registreringsbeviset, T14A.

Om din bil är helfordonsgodkänd och du vill veta vilka lagar och regler som gäller för dig.

Lagar och regler för din helfordonsgodkända bil:
Helfordonsgodkännandet är ganska nytt och en del frågetecken finns fortfarande. Här nedan finner du vår tolkning av den information vi fått från myndigheter och tillverkare.
Helfordonsgodkännandet innebär att bilen måste ha den däck- fälg-dimension som den är utrustad med från fabrik, alternativt om biltillverkaren angivit fler godkända dimensioner. Problemet är att nästan alla bilar har ett antal alternativa dimensioner och bilregistret rymmer bara 5 st extra per bil. Det är meningen att du själv ska ta reda på hos biltillverkaren vad som är godkänt eller inte. Det är ingen bra lösning eftersom dessa uppgifter kan vara svåra att få fram.
Vägverket är medvetna om dessa brister och anser därför att det är olämpligt att tillämpa helfordonsgodkännandet fullt ut. Endast i de fall då det är uppenbart att tekniska krav inte är uppfyllda skall polis och bilprovning anmärka på förhållandet, annars inte. Sådana fall kan exempelvis vara:

Däcken måste klara bilens maxhastighet.
Sommardäck skall vara dimensionerade för bilens konstruktiva maxhastighet. Vinterdäck skall vara dimensionerade för minst 160 km/h (Q-märkta däck)
Montera aldrig däck som ej klarar belastningen.
Utbytesdäcket måste klara den aktuella belastningen, och då avser man den maximalt tillåtna axelbelastningen. Varje däckdimension har sitt eget belastningstal.
Rullningsomkretsen
Rullningsomkretsen påverkar hastighetsmätaren, Därför måste utbytesdäckets omkrets ligga inom de alternativa dimensioner biltillverkaren angett
Det måste finnas plats
Däcken måste få plats och inte ta i på någon del av fordonet, även vid fulla ratt- och fjädringsrörelser.
Stänkskyddsreglerna måste vara uppfyllda.

OBS! Dessa undantag gäller dock bara polis och bilprovnings rätt att anmärka på felaktigheter. Helfordonsgodkännandet gäller som lag.

Bilen måste alltså enligt lag ha den eller de däcksdimensioner och hastighetsklasser biltillverkaren angivit, men polis och bilprovning får inte anmärka på om du inte har det utan bara kolla ovanstående regler.

Om din bil är inte helfordonsgodkänd och du vill veta vilka lagar och regler som gäller för dig.

Lagar och regler för din nationellt godkända bil:

För att få byta däckdimension på en bil måste man följa nedanstående nationellt bestämda regler

Rullningsomkretsen
Rullningsomkretsen påverkar hastighetsmätaren. Därför tillåts inte avvikelser mer än +-5%. Bränsleförbrukning och motorslitage kan påverkas om för stort eller litet däck monteras, beroende på att varvtalet påverkas av rullningsomkretsen. Bäst är det när rullningsomkretsen ej avviker mer än +-2%. 5% är ett max värde.
Fälgbredden
Varje däckdimension är tillverkad för en bestämd fälg, men man tillåter montering på några alternativa fälgbredder. Om Du byter hjul, som ger en ökning av spårvidden jämfört med originalutförandet som är större än 15 mm, måste bilen inställas för registreringsbesiktning om biltillverkaren ej anger något annat.

Belastningen:
Montera aldrig däck som ej klarar belastningen!
Utbytesdäcket måste klara den aktuella belastningen, och då avser man den maximalt tillåtna axelbelastningen. Varje däckdimension har sitt eget belastningstal. Däcket måste få plats!

Om extremt breda däck monteras:
måste man förvissa sig om att däcket inte går emot någonstans vid fulla ratt- och fjädringsrörelser.

Bromsen måste få plats!
Vid utbyte av fälg från 14″ till 13″ eller 15″ till 14″ måste man försäkra sig om att bromsoket ryms i fälgen.